Kan en skuld preskriberas?

Skulder kan precis som brott preskriberas efter en tid. Vad gäller skulder så innebär en preskribering inte att skulden försvinner. Att en skuld blivit preskriberad innebär att borgenären, den som har rätt till betalning, förlorar sin rätt att få skulden indriven med hjälp av kronofogdemyndigheten. En skuld kan preskriberas efter en viss tid ifall man inte har erkänt skulden eller ifall borgenären har avbrutit preskriptionstiden. Borgenärer kan alltså ta så kallade preskriptionsavbrott ifall de märker att man försöker avvakta med att betala preskriptionstiden ut. Ifall man anser att borgenären har ansökt om verkställighet för en preskriberad skuld så ska man skriftligen invända det till kronofogdemyndigheten för att det ska kunna prövas. Det är olika regler för när skulder preskriberas och för vissa fordringar som bland annat skatter och underhållsbidrag gäller särskilda regler för preskription. Annars preskriberas de flesta skulderna man har till staten efter fem år.

För enskilda fordringar såsom exempelvis de som grundar på löpande skuldbrev så är preskriptionstiden tio år. Det vanligaste här är banklån eller andra typer av pengalån. För konsumentfordringar så är preskriptionstiden tre år. Under den kategorin hamnar saker som telefonräkningar, skulder för saker man beställt via postorder eller internet och hyresskulder för bostad.

Det som kan göra att tiden förlängs är ifall fordringsägaren tar ett så kallat preskriptionsavbrott. Det kan ske på flera sätt. Man kan även själv be om ett preskriptionsavbrott. Det kan vara så att man betalar ränta eller amorterar, lovar att betala tillbaka en skuld eller ber om en avbetalningsplan. Då kallas det att man erkänner skulden och den kommer inte att preskriberas. Ett avbrott kan även ske ifall man får ett skriftligt krav eller påminnelse om den innevarande skulden från fordringsägaren.

En annan åtgärd borgenären kan göra är att denne tar skulderna till domstol, eller ansöker om verkställighet hos kronofogden. Genom detta så börjar en ny preskriptionstid att löpa. Då förlängs alltså tiden med lika lång tid som den var från början. På så sätt kan borgenärer se till att en skuld aldrig preskriberas och möjligheten att använda kronofogden inte försvinner.

{ 67 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

Lämna en kommentar

Jag vill ha email om det kommer nya kommentarer / svar. Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.

Föregående post:

Nästa post: