Bestrida en faktura – Så här gör man!

Det händer att blufföretag skickar falska fakturor eller att något vanligt företag gjort fel. Händer detta så är det första man ska göra att höra av sig till företaget och berätta att man inte har använt företagets tjänster eller att man anser att man inte har ingått något avtal med företaget. Man kan även säga att man inte anser sig själv vara skyldig att betala den faktura man fått.

Det kan vara bra att veta att ifall ett avtal, eller det påstådda sådana, gäller en minderårig person utan förälders eller målsmans medgivande så räknas avtalet som ogiltigt. Ifall man är osäker på vad eller hur man kan skriva så kan man använda en brevmall som konsumentverket tagit fram (Länk)

Det som ska finnas med när man kontaktar det fakturerande företaget är ditt namn, fakturans belopp, datum, fakturanumret, din adress och gärna din e-post och ditt telefonnummer så att företaget enkelt kan få kontakt med dig. Det kan även vara smart att ta en eller flera kopior på brevet innan man skickar det. Kan man faxa det är det en fördel.

Får man en påminnelse på fakturan så behöver man inte skicka något brev på nytt. Det första brevet gäller fortfarande. Om bolaget i sin tur använder en inkassofirma och man får ett inkassokrav kan man skriva ett nytt brev vilket man istället skickar till inkassoföretaget. Ta även en kopia på det brevet. Har man kopior på de brev man skickat så riskerar man inte att få en betalningsanmärkning. Det beror på att inkassobolaget måste ansöka hos kronofogden om att utfärda ett så kallat betalningsföreläggande och kronofogden är då skyldig att kontakta dig och låta dig yttra dig i ärendet.

Blir man kontaktad av kronofogdemyndigheten ska man svara på deras brev och beskriva vad som hänt samt bifoga kopior på de andra breven som man skickat. Det är sedan upp till företaget att bevisa att du är skyldig dem pengar innan kronofogden kan göra något åt fakturan. Är fakturan felaktigt utfärdad så brukar ärendet inte ens gå såhär långt men gör det det så tar det stopp här. Annars kan man bli skyldig att betala fakturan. Men det vanligaste är att blufföretagen ger upp efter någon påminnelse. Har du inte betalat då så har de bara att förlora på att dra saken till andra instanser.

{ 70 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

Lämna en kommentar

Jag vill ha email om det kommer nya kommentarer / svar. Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.

Föregående post:

Nästa post: